Bu veri tabanını neden hazırladık ?

Herşeyden önce yurdumuzu ve Milletimizi çok seviyoruz. Bizler Türkiye’de doğduk, yurdumuzda Türk kültürü ve şuuru ile yetiştik. Şuan bulunduğuz ortamda bu değerlerin kiymetini farketmemek mümkün değil. Yaşadığı topluma öz benliğinden koparak adepte olmaya çalışanlar hep asimile oldular !

Dizleri üzerinde sürünerek, AB ye girmeye çalışanları asimile olmaya mahkum garip yaratıklar olarak algılıyoruz.

Yillardır içinde yaşadığımız AB yi anlatıldığı gibi değil, olduğu gibi sizlere yansıtmaya çalışacağız.

Hiçbir şekilde vatanlarında beraberce yaşadığımız insanlara dargın olmadığımız gibi, hiç bir düşmanlığımız da söz konusu değildir.

Yeri gelmişken hatırlayalım, biliyorsunuz artık Almanlarla akrabayız da geçenlerde sayın Namık Kemal Zeybek beyin bir yazısında okudum Federal Almanya nın uzun yıllar başbakanlığını yapmış sayın Helmut Kohl iki gelininden birisi olan Türk’ü çok severmiş, buna rağmen zamanın başbakanı M. Yilmaz’a mülakatlarında Türkiye’nın AB ye üyeliği konusunda neden destek olmayacağını bir güzel izah etmiş !

( Adı geçen yazıyı okumak için burayı tıklayınız )

Bizler buraya vatanımızı terk ederek gelmedik.

Çoğumuz aile birleşim yoluyla geldi. Babalarımız / Annelerimiz onların ebeveyinlerinin kendilerine sağlayamadığı parlak geleceği bizlere sağlayabilmek için, çalışmak amacıyla geldiler bizlerde beraberce sürüklendik !

Şimdi gururla söylüyoruz: Bizler geleçeğini düşünmeyen, har vurup harman savuran sonrada el açıp yalvaran yarınını; yabancının olmayan merhametine emanet edenler olmadık / olmayacagız.

Sahip olduğuz değerleri çoçuklarımıza yada nesilden nesile devretmek istiyoruz. Çocuklarımızı bizim gerçekleştiremediğiz lider Türkiye nin inşasında görev alacak niteliklerle yetiştirme uğraşındayız.

Her ne kadar ilke ve prensiplerimiz doğrultusunda amacımız siyaset yapmak olmasada değindiğimiz konular ve eleştirilerimizin kavram ve kapsamında siyaset içerikli sözler olacaktır. Bu bağlamda şunu belirtmekte yarar görüyoruz.

Bizler siyasi düşünceden yoksun kişiler değiliz. Öyle olsak; bu ülke için kaygı ve endişelerimiz vucuta gelmezdi. Bu ülkenin kuruluş felsefesi doğrultusunda henüz ayağa kalkış aşamasına gelememiş olması, nemelazımcı ve üretmeden tüketenlerin var oluşu ile orantılıdır.

Buradaki amacımız, ziyaretcilerimize herhangi bir siyası görüşü telkin etmek, yada benimsemediğimizi eleştirmek değildir. Amacımız doğrudan bilgilendirmeye yöneliktir.

Bağımsız ve bağlantısız, olmadığımız kuşkusuna kapılanlar eleştirilerini bizlere ulaştırır ise, onlarıda sizlerle paylaşırız! Bu ülkenin birlik ve beraberliği ve bölünmez bütünlüğüne ters hareket edenleri eleştirmemiz, siyası görüş bidirmek anlamında algılanmamalıdır.

Bir insanın mensubu olduğu Milleti yüceltmesi, vatan kabul ettiği toprakların bütünlüğünü savunması, nesilden nesile taşıdığı Kültürüne sahip çıkması en do?al etkinli?i olmalydyr. Bunlaryn eleştirisi ancak bu değerlere inanmayan kişilerce mümkün olabilir. Hepimizin kutsal kabul ettiği bu değerleri ayak altına alanları eleştirmemiz, kınamamız en doğal hakkımız olduğu gibi aynı zamanda vatandaşlık hak ve görevimizdir de!

Vatanına Milliyet bağı ile bağlı olmayan, ümmetçi, yada dünya vatandaşlığı kavramları özentisinde olanların bizleri anlamasını beklemediğimiz gibi, onların böyle bir görev bilinci içersinde olamayacaklarını bildiğimizden, bizleri anlamalarını yada takdir etmelerini de beklemiyoruz.

İlkelerimiz doğrultusunda vatana hizmet etmeyi görev biliyoruz. Onlara göre bizim uğraşlarımız gereksiz (!) işlermiş gibi algılanabilir. Birakalım; şehit kanları ile sulanmış bu mukaddes vatan topraklarını sevr ile elde edememişler, gelsin Avrupa Sevdalılarının yardımı ile elde etsinler. Yok öyle şey !

Herkes hür iradesi ile, imkanları nisbetinde, uğraş ve çaba sarf ederek, engellenmeye, örtbas edilmeye çalışılan bilgilerin, gün ışığına çıkartılmasına, Türk halkının aydınlatılmasına, katkıda bulunmayı vatandaşlık görevi olarak algılamalıdır.

 Medyanın büyük bir kısmı çeşitli yollarla karanlık bilgileri doğrultusunda Türk insanını kendi emellerine alet ederek peşkeş çekmek istercesine sürekli özenti haberler üreterek, çelişki yaratmaktadırlar. Bu haberlerin birileri tarafından tesbit edilerek  gün işiğina çıkarılması gerekiyor. Bu birileri kim? Bu ülkenin birlik ve beraberliğini savunan herkes ... Gazeteciler, sen, ben, yani hepimiz.

En derin saygı ve sevgilerimizle...

    A. Bozturgut     ab@abyehayir.de

Ortak çalışma gurubu adına

Aydın Bozturgut

ab@abyehayir.de