Yanıltıcı haberler:

 

Aşağıdakı haber  bize göre okuyucuyu yanıltmak maksadı ile hazırlanmıştır.

Bir günlük gazetenin internet sayfasında verilen bilgi amaçlı bu haber okuyucuyu bilgilendirmekten daha

ziyade yanıltmaya yöneliktir.

 

Haber şöyle :

 

 

 

AB hakkında doğru bilinen 26 yanlış

 

 

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV), AB konusunda kamuoyundaki yanlış algılamaların giderilmesine katkıda bulunmak amacıyla "AB ve Türkiye-AB İlişkilerinde Doğru Bilinen Yanlışlar" konulu bir çalışma hazırladı.

 

Çalışmada yer alan "doğru" olarak bilinen bazı “yanlışlar” şöyle: ( sadece 10 tane verilmiş )

Yanlış: Ne yaparsak yapalım AB bizi almaz.
Doğru: Türkiye, tam üyeliğe ilişkin asgari koşulları oluşturan ve tüm aday ülkelere istisnasız olarak uygulanan Kopenhag kriterlerini yerine getirdiğinde AB üyesi olacaktır.

Yanlış: AB bir Hıristiyan Kulübüdür.
Doğru: AB tek bir din ve kültür modeline dayanmayan, aksine zengin bir çeşitliliği bünyesinde barındıran sosyo-kültürel bir mozaiktir.

Yanlış: AB üyeliği Türkiye'nin bölünmesine sebep olacak.
Doğru: Türkiye'nin AB'ye tam üye olması, bölünmesine değil, aksine siyasi ve ekonomik istikrarı artırarak toplumsal uzlaşı kültürünün güçlenmesine neden olacaktır.    

Yanlış: AB üyeliği ile örf, adet ahlak ve toplumsal kimliğimiz yok olacak.
Doğru: Hiçbir ülkenin, AB'ye girdiğinde kendi kültürel değerlerinden ve kimliğinden feragat etmesi söz konusu değildir. 

Yanlış: AB üyeliği ile birlikte ulusal egemenlik haklarımız Brüksel'e devredilecek.
Doğru: AB üyeliğiyle birlikte ulusal egemenlik devredilmeyecektir.

Yanlış: Katılım müzakerelerinde iyi pazarlık yaparsak AB'den her türlü tavizi alabiliriz.
Doğru: Aday ülke AB müktesebatının tümüne uyum sağlamak zorundadır. Müzakere konusu olan tek şey takvimdir.  

AB SİHİRLİ DEĞNEK DEĞİL

Yanlış: AB, Türkiye'nin tüm sorunlarını çözecek.
Doğru: AB, sihirli bir değnek değildir. AB üyesi olmanın getiri ve fırsatlarından yararlanabilmek, üye ülkelerin kendi gayretleri ile doğru orantılıdır.

Yanlış: Tam üyelikle birlikte hemen AB ülkelerinde çalışmaya başlayacağız.
Doğru: Türk vatandaşları, diğer aday ülkeler gibi, tam üyelik ertesinde serbest dolaşıma dair bir geçiş dönemine tabi tutulacaktır. Geçiş döneminin bitiminde de serbest dolaşım belli kurallar çerçevesinde düzenlenmektedir.

KOKOREÇ YİYEMEYECEĞİZ

Yanlış: Tam üye olunca günlük yaşamımızdaki tüm detayları AB belirleyecek. Kokoreç bile yiyemeyeceğiz.
Doğru: Bireylerin yaşamını etkileyen düzenlemeler esas olarak sağlık, hijyen ve güvenlik standartları ile ilgilidir. Bu standartlara uyum sağlandığı sürece herhangi bir yasaklama ya da sınırlama söz konusu değildir.

Yanlış: AB üyesi olur olmaz euro kullanacağız.
Doğru: Euro'ya geçiş süreci, üye ülkelerin ekonomik ve parasal birliğe katımına ilişkin Maastricht kriterlerinin yerine getirilmesi ertesinde tamamlanmaktadır.”

İKV çalışması, bilgi eksikliği ve ön yargılarla şekillenen, sıklıkla tekrarlandığı için de yaygınlaşan yanlış algılamaların doğrulara dönüşmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.

 

 

 

 

YORUM

Gazete bu çalışmayı haber olarak aktarıyor. Konu hakkında ( yeterli ) bilgi sahibi olmayanlar, vay be diyeceklerdir.  Bu satırları birde biz okuduk. Yorumumuzu sizinle paylaşıyoruz. ( Gazetenin yayınlamadığı diğer 16 soruyu, yorumu ile birlikte biz yayınlayacağız )

 

u

Yanlış: Ne yaparsak yapalım AB bizi almaz.


Doğru: Türkiye, tam üyeliğe ilişkin asgari koşulları oluşturan ve tüm aday ülkelere istisnasız olarak uygulanan Kopenhag kriterlerini yerine getirdiğinde AB üyesi olacaktır.

Bize sorarsanız : Yanlış olarak bildirilen  DOĞRUR  Doğru olarak bildirilen YANLIŞTIR Q Zirâ Türkiye’nin adı gecen kriterleri yerine getirmesi durumunda varliği söz konusu olmayaçaktır.

R

Q

v

Yanlış: AB bir Hıristiyan Kulübüdür.


Doğru: AB tek bir din ve kültür modeline dayanmayan, aksine zengin bir çeşitliliği bünyesinde barındıran sosyo-kültürel bir mozaiktir.

Bize sorarsanız : Yanlış olarak bildirilen  DOĞRUR  Doğru olarak bildirilen YANLIŞTIR Q Zirâ AB’nin büyük çoğunluğu Hırıstıyanlık inancına tabidir.  Burada insanın ne mozaiği ulan diyesi geliyor.  Hakim inanç kitlesi  Hırıstıyanlardan  oluşmaktadır. % 0,001 oranında  başkaları olsa ne olmasa ne ?  Siyasi partilerin adını bir inceleyin !  Hırıstıyan ... Partisi !

R

Q

w

Yanlış: AB üyeliği Türkiye'nin bölünmesine sebep olacak.


Doğru: Türkiye'nin AB'ye tam üye olması, bölünmesine değil, aksine siyasi ve ekonomik istikrarı artırarak toplumsal uzlaşı kültürünün güçlenmesine neden olacaktır.

Bize sorarsanız : Yanlış olarak bildirilen  DOĞRUR  Doğru olarak bildirilen YANLIŞTIR Q Zirâ bugünkü toprak bütünlüğü ve nufus yoğunluğundaki bir Türkiye’yi; konumunu kaybetmek istemeyen  hiç bir lider Üye istemez ! ( İstemiyor )

R

Q

x

Yanlış: AB üyeliği ile örf, adet ahlak ve toplumsal kimliğimiz yok olacak.


Doğru: Hiçbir ülkenin, AB'ye girdiğinde kendi kültürel değerlerinden ve kimliğinden feragat etmesi söz konusu değildir. 

Bize sorarsanız : Yanlış olarak bildirilen  DOĞRUR  Doğru olarak bildirilen YANLIŞTIR Q Yöneltiliş şekli ile çelişkili bir soru. AB’yi oluşturan ülkeler arasında örf, adet ahlak ve toplumsal kimlik  ortaklığı mevcuttur ! Aksi takdirde ortak olamazlardı ! Türkiye’den ortak olması durumunda kendilerine benzemesi istenmektedir. Şu halde feragat edilmesi istenilen değerler grubu, girildikten sonra değil, daha öncesinden talep edilmektedir. ( Uyum yasaları vs. )

Burada bir konuya dikkat çekmekte fayda var :  uyum yasaları adı altında çıkartılan yasaların bir kısmı gerçekten çağdaş Türkiye için gereklidir ve daha önceden çıkartılmış olması gerekirdi. Lâkin uyuyan yada hortumlama işleriyle meşgul olanlar geçmişte bu görevlerini yerine getirmemiş dolayısı ile AB komiserlerine ortam yaratmışlardır.

R

Q

y

Yanlış: AB üyeliği ile birlikte ulusal egemenlik haklarımız Brüksel'e devredilecek.

Doğru: AB üyeliğiyle birlikte ulusal egemenlik devredilmeyecektir.

Bize sorarsanız : Yanlış olarak bildirilen  DOĞRUR  Doğru olarak bildirilen YANLIŞTIR Q Yöneltiliş şekli ile çelişkili bir soru. Öncelikle Egemenlik kavramının açıklanması gerekir.  Tabiki herhangi bir ülkenın AB’ye üyeliği durumunda, o ülke yönetim kurumlarının ( örneğin : Millet Meclisi )  lağv edilmesi  yada bu kurumlara Bürüksel den geleçek kişilerin yerleştirilmesi anlamını taşımıyor.  Bu işlem uyum yasaları ile ön aşamada gerçekleştirilmek istenmektedir.  Bir ülkenin kendi içinden hizmetkarlar yetiştirilirse,  efendilerinin bizzat gelmesine gerek kalmaz. Kriterleri kabul edersiniz; kriterler derki benim Brükselde alacağım kararlar senin için de bağlayıcıdır. Bu egemenliğin devri değilde nedir ?

 

R

Q

z

 

Yanlış: Katılım müzakerelerinde iyi pazarlık yaparsak AB'den her türlü tavizi alabiliriz.

Doğru: Aday ülke AB müktesebatının tümüne uyum sağlamak zorundadır. Müzakere konusu olan tek şey takvimdir.  

R İlk ortak doğruyu tesbit ediyoruz !!! ‘’Müzakere’’ adı altında gerçekleştirildiği öne sürülen görüşmeler kesinlikle müzakere değildir !  Müzakere karşılıklı yapılır, oysa onlar bir dizi  dayatma ile geliyor ve diyorki bunlar bizim tartışılmaz gerekçelerimizdir. Ya kabül edersiniz yada arkanızı döner gidersiniz.  Bizimkiler ne yapıyor ?   ‘ YUTUYOR ‘  Yutmayanlar Lozanda yutmamıştı !

Pazarlık konusu olan T.C. anahtarının ne zaman teslim edileceği, yada ipinın ne zaman çekileceğidir.

 

 

R

 

{

AB SİHİRLİ DEĞNEK DEĞİL

Yanlış: AB, Türkiye'nin tüm sorunlarını çözecek.
Doğru: AB, sihirli bir değnek değildir. AB üyesi olmanın getiri ve fırsatlarından yararlanabilmek, üye ülkelerin kendi gayretleri ile doğru orantılıdır.

R İnalınır gibi değil ikinci doğru.

 

R

 

|

Yanlış: Tam üyelikle birlikte hemen AB ülkelerinde çalışmaya başlayacağız.
Doğru: Türk vatandaşları, diğer aday ülkeler gibi, tam üyelik ertesinde serbest dolaşıma dair bir geçiş dönemine tabi tutulacaktır. Geçiş döneminin bitiminde de serbest dolaşım belli kurallar çerçevesinde düzenlenmektedir.

R Eh üçüncü doğru geldi. Şimdi acaba eleştirmekle yanlışmı yaptık diyorum ? Biraz daha ilerleyelim bakalım arkasında neler var ?

 

R

 

}

 

KOKOREÇ YİYEMEYECEĞİZ

Yanlış: Tam üye olunca günlük yaşamımızdaki tüm detayları AB belirleyecek. Kokoreç bile yiyemeyeceğiz.
Doğru: Bireylerin yaşamını etkileyen düzenlemeler esas olarak sağlık, hijyen ve güvenlik standartları ile ilgilidir. Bu standartlara uyum sağlandığı sürece herhangi bir yasaklama ya da sınırlama söz konusu değildir.

^ Bu Laf ta ne şimdi ? Sadece konudan saptırma. Dikkatleri başka yöne çekmek !  Hani derler ya bir yanlış iki doğruyu götürür işte öyle.  Düşününkü yaşadığınız ülkenin sağlık bakanlığı yurttaşlarının sağlığı için gerekli düzenlemeleri yapamıyor. Onun bu işlevi yerine getirebilmesi için  drektif alması gerekiyor !? Şimdi insanın düşünmesi gerekiyor acaba bizim yöneticilerimiz neden olması gereken düzenlemeleri zamanında yapmazlar da drektif gelince alel acele onlar istedi diye işe koyulurlar ?

^

~

Yanlış: AB üyesi olur olmaz euro kullanacağız.


Doğru: Euro'ya geçiş süreci, üye ülkelerin ekonomik ve parasal birliğe katımına ilişkin Maastricht kriterlerinin yerine getirilmesi ertesinde tamamlanmaktadır.”

X Yine yanıltıcı sözlerden bir tanesi. AB’ye girecekmiyiz ki ( veya alınacakmıyız ki ) euro nun hemen kullanılıp kullanılmayacağı söz konusu olsun.  

 

^

R

 

 

Devamı var ...